Martial Arts

Shiai

Judo

Bio Gear SS

Women

Judo

Keiko 2

Judo

Karatedo tee
Bio Gear LS

Women

Judo

Shiro

Judo

Hayato Blue
Ju-jitsu gi White
IJF Pants White
Shodan

Karate

MRB OBI Green
Hayato

Judo

MRB OBI Yellow